Windows 7 skončil

Podpora pre WINDOWS 7 skončila 14.1.2020, po tomto dátume budú čoskoro aktualizácie platené

PREČÍTAŤ SI VIAC

Prenos údajov do nového počítača

Aby bolo vaše nové zariadenie lepšie ako staré, maly by tam byť Vaše údaje a malo by to celé fungovať rýchlejšie

Dáta sú v počítačoch najdôležitejšou vecou, nedajú sa kúpiť nové v obchode narozdiel od zariadení. Dáta či sa jedná o rodinné fotografie, nejaké tabuľky, alebo dokonca dáta podliehajúce ochrane osobných údajov je potrebné chrániť a zálohovať aby sme ich nestratili, alebo aby ich niekto neukradol.

Bežne prenášame tieto údaje do nových zariadení:

Dokumenty, obrázky, video, fotografie, hudba0,50€ / GB
Microsoft Outlook:
- Nastavenie konta (POP3, IMAP) 15€
- Emaily0,50€ / GB
- Kontakty - adresár2,5€
- Posledné použité kontakty 6€
- Pravidlá pre správy 2,5€/ks
Outlook Express15€
- Emaily0,50€ / GB
- Kontakty - adresár2,5€
- Posledné použité kontakty6€
- Pravidlá pre správy 2,5€/ks
Windows Live Mail15€
- Emaily0,50€ / GB
- Kontakty - adresár2,5€
- Posledné použité kontakty6€
- Pravidlá pre správy2,5€/ks
Mozilla Thunderbird15€
Internet Explorer:3€
Mozilla Firefox3€
Google chrome3€
Opera3€
Maxthon3€

Naištalujeme všetok potrebný sofware, nastavíme tak ako treba podľa konkétneho zariadenia napr:

Microsoft Office 9€
Kros ALFA plus 19€
- Prenesienie jednej firmy 9€
Kros Omega 29€
- Prenesienie jednej firmy9€