Windows 7 skončil

Podpora pre WINDOWS 7 skončila 14.1.2020, po tomto dátume budú čoskoro aktualizácie platené

PREČÍTAŤ SI VIAC

Správa PC

Akualizácia softvéru, upgrade hardvéru, prevencia, zálohovanie údajov. Viac informácií telefonicky: +421 905 701 848.